کانون خیریه چتر سبز

2021-01-17 11:28

با پرداخت آنلاین از طريق تمامى كارت‌هاى عضو شتاب، سهمی در تامین هزینه نیازمندان داشته باشید.

پرداخت آنلاین
دلخواه
پرداخت
پرداخت آنلاین
50 هزارتومان
پرداخت
پرداخت آنلاین
100 هزارتومان
پرداخت
پرداخت آنلاین
200 هزارتومان
پرداخت
پرداخت آنلاین
500 هزارتومان
پرداخت
پرداخت آنلاین
600 هزارتومان
پرداخت
پرداخت آنلاین
800 هزارتومان
پرداخت
پرداخت آنلاین
1 میلیون
پرداخت
پرداخت آنلاین
1/5 میلیون
پرداخت
پرداخت آنلاین
2 میلیون
پرداخت